Handelsbeperkingen: één groot, grijs gebied

En de handel wordt er niet leuker van

Ondernemen: er is altijd wel iets. Dat houdt ons bezig en maakt het werk leuk. Zelf streef ik er continu naar om ‘dingen voor elkaar te hebben’. Van gestroomlijnde werkprocessen tot een goedkeurende verklaring: ik word er blij van. Minder vrolijk word ik van de handelsbeperkingen. Omdat het onmogelijk lijkt om in dat grijze gebied de zaken voor elkaar te hebben. Er is niemand die mij kan vertellen hoe het moet. Wel hoe het NIET moet. Het gevolg? Onrust en negatieve energie.

 

Geen duidelijkheid, wel papierwerk
De handelsbeperkingen zijn ingevoerd om te voorkomen dat objecten in Rusland terecht komen. In onze internationale truckhandel, met name richting de zogeheten uitwijklanden rondom Rusland, moeten wij daarom onderzoeken of personen en bedrijven op de Europese sanctielijsten voorkomen. Daarbij horen woorden als ‘sanctielanden’ en ‘hoogrisicolanden’: zoektermen die weinig duidelijkheid opleveren, wel de nodige waarschuwingen in de wandelgangen. Er is geen uniform register met duidelijke regels over wat wel en niet is toegestaan. Maar de berg papierwerk groeit met de dag.

Die papieren rompslomp is niet erg, als het iets zou opleveren. En dat doet het in mijn ogen niet. Door te tekenen bevestig je dat je de regels niet zal overtreden. Iedereen tekent. Maar welke regels gelden er nou precíes? Dat is compleet onduidelijk. Vanuit de overheid ontbreekt een kader aan maatregelen die wij als exporteurs kunnen treffen om de sanctiewetgeving zo goed mogelijk na te leven. Los daarvan: het is bijna onmogelijk om volledig zicht te hebben op de weg die goederen na levering afleggen. Dus het tekenen van een document is in principe een wassen neus.


We doen wat we kunnen
Natuurlijk nemen wij als truckhandelaar onze verantwoordelijkheid. We doen ons best om de wet na te leven en houden ons aan onze inspanningsverplichting. Dat uit zich op verschillende manieren:
1. Screening van klanten en hun transacties: wij doen vooraf onderzoek naar klanten om te voorkomen dat we handel verrichten met partijen die vaker goederen naar embargolanden of uitwijklanden doorvoeren.
2. Transparantie in alle zakelijke transacties: wij informeren onze afnemers over mogelijke beperkingen en embargo’s die van toepassing zijn op de door ons geleverde goederen.
3. Aanpassingen in contracten en algemene voorwaarden: onze contracten en algemene voorwaarden zijn aangepast op de sanctieregels, waardoor afnemers de verplichting aangaan zich óók te houden aan de handelsbeperkingen.
4. Expliciete garanties: we overwegen om klanten expliciet schriftelijk te laten bevestigen dat zij niet doorvoeren naar embargolanden. Dit zou afnemers moeten motiveren om alert te zijn op mogelijke omzeiling van de restricties, op een later moment in de handelsketen.

Maar zelfs dan, met al die extra inspanningen, is het onmogelijk om te voorkomen dat goederen uiteindelijk via tussenschakels alsnog in een land met handelsembargo terecht komen.


Handelen is ons vak
Wij zijn een handelsbedrijf. Onze salesmannen willen handelen. Een voertuig inkopen, doorverkopen, deals sluiten en prachtige objecten afleveren. Tevreden klanten, daar gaan zij voor. Het liefst met zo min mogelijk regels, papieren en documenten. Die er nu oneindig veel zijn. Gelukkig hebben we een sterk team achter de schermen, dat ons salesteam ondersteunt. Maar: het moet wel leuk blijven. En dat is het steeds minder, met al die documenten die ons om de oren vliegen. We tekenen wat af bij onze leveranciers, en vragen andersom hetzelfde aan onze klanten. Mijn vraag is: waarom?

 

Zeg het maar!
Kortom: ik ben trots op ons bedrijf. Omdat we onze uiterste best doen om de wet na te leven en naar eer en geweten handelen. En trots op ons team, waar de salesmannen gewoon deals blijven sluiten, terwijl hun collega’s razend druk zijn met de berg papierwerk. Daar staat tegenover dat een duidelijk kader vanuit de overheid ontbreekt en niemand weet waar onze inspanningsverplichting precies stopt. We gaan voor een dikke voldoende, maar weten niet hoe we die kunnen halen. Ronduit frustrerend. Hoe krijgen we onze zaken nóg beter voor elkaar? Zeg het maar!

Marjolein Waals 
VAEX The Truck Traders